Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
An Giang bước đầu triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
20/01/2020

 

Ngay sau khi Đề án 861 được ban hành và thực hiện Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Đề án 861, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 703/KH-UBND và Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 01/11/2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020. Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố đã triển khai quán triệt Đề án 861 và các Kế hoạch của UBND tỉnh đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm chủ trì thực hiện ở ngành, lĩnh vực và UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở ngành, lĩnh vực, địa phương mình với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.


Để thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch giai đoạn khi cần thiết và đảm bảo triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án 861, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án và Tổ giúp việc, do đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức làm thành viên, gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình.


Lựa chọn và xây dựng 02 mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cấp tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và cấp huyện tại UBND huyện Phú Tân với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động như nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức; các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại địa phương; hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng...


Trong 10 tháng đầu năm, các ngành, các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành với 737 cuộc với 27.728 lượt người bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên chuyên trang phòng, chống tham nhũng của tỉnh, Cổng thông tin điện tử, đài phát thanh các địa phương, “Ngày pháp luật”, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị... Ngoài ra, cơ quan Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 25/KH-TTT-STP ngày 10/4/2019 tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phối hợp Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên và UBND huyện Châu Phú tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 

Nguồn: Đỗ Huy Trung (PTP. Thanh tra phòng, chống tham nhũng)
Trang đầu Trang kế1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang