Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 (03/12/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, để đảm bảo nguyên tắc “mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng”, ngày 15/11/2018, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, tổ chức buổi làm việc để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Chánh Thanh tra tỉnh cùng với sự tham dự của đại diện 18 sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh (09/10/2018)

Trong kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp công dân 5.704 lượt người, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước (giảm 1.003 lượt), nội dung tiếp công dân chủ yếu là về chính sách bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hậu, dự án Kè Bình Đức, Kè Mỹ Bình (thành phố Long Xuyên); dự án cải tạo và mở rộng chùa Phật lớn (huyện Tịnh Biên), dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An - ĐT.952, Cầu Châu Đốc (thị xã Tân Châu); tranh chấp đất đai trong nhân dân; khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số lĩnh vực chuyên ngành; các kiến nghị, phản ánh về chính sách lao động, chính sách khen thưởng, chính sách người có công ...

 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
Những kết quả tích cực về thực hiện tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (31/10/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, đạt được nhiều kết quả tích cực.

 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)

Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.

 
KẾT LUẬN THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (27/09/2018)

Sáng ngày 22/8/2018, tại UBND huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. Tham dự buổi công bố, gồm có đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện và đại diện các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện.

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (31/10/2018)

Ngày 19/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang