Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2018 (28/09/2018)

Tính đến hết ngày 11/9/2018, Thanh tra các sở ngành trong tỉnh đã triển khai 221 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 119 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 102 cuộc thanh tra độc lập) đối với 27.663 cá nhân và 484 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực do các sở ngành quản lý.

 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh (09/10/2018)

Trong kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp công dân 5.704 lượt người, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước (giảm 1.003 lượt), nội dung tiếp công dân chủ yếu là về chính sách bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hậu, dự án Kè Bình Đức, Kè Mỹ Bình (thành phố Long Xuyên); dự án cải tạo và mở rộng chùa Phật lớn (huyện Tịnh Biên), dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An - ĐT.952, Cầu Châu Đốc (thị xã Tân Châu); tranh chấp đất đai trong nhân dân; khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số lĩnh vực chuyên ngành; các kiến nghị, phản ánh về chính sách lao động, chính sách khen thưởng, chính sách người có công ...

 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
Những kết quả chủ yếu qua công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2018 (09/10/2018)

Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong quý III năm 2018 đạt được những kết quả chủ yếu sau:

 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)

Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.

 
KẾT LUẬN THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (27/09/2018)

Sáng ngày 22/8/2018, tại UBND huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. Tham dự buổi công bố, gồm có đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện và đại diện các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện.

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)

Vào ngày 26/9/2018, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/10/2018.

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang