Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017 (09/01/2017)

Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017

 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
Phó Thủ tướng Chính phủ họp giải quyết một số vụ khiếu nại đeo bám, kéo dài (25/10/2016)

Ngày 31 tháng 7 năm 2016, tại Văn phòng Chính phủ (thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp (có sự tham dự của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ban Tiếp Công dân Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) giải quyết một số vụ việc khiếu nại của công dân tỉnh An Giang thường xuyên đeo bám, kéo dài tại các cơ quan Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
Hướng đến mục tiêu làm chuyển biến nhận thức về phòng, chống tham nhũng (25/10/2016)

(ThanhtraVietnam) – Đó là một trong những ý kiến nhấn mạnh của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trong buổi họp báo do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng ngày 10/1. Đồng chủ trì họp báo có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ và đông đảo phóng viên báo, đài đến đưa tin.

 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra việc tổ chức thực hiện Chưong trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang tại huyện An Phú (25/10/2016)

Ngày 23/6/2016, tại UBND huyện An Phủ, Thanh tra tinh tiến hành công bố Ọuyêt định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuỵến dan cư vượt lũ giai đoạn 2 trên địa bàn tình An Giang

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 320/2016/TT-BTC quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (02/02/2017)

Theo đó Thông tư này quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở Tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân được quy định tại Điều 20 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang