Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai

28/07/2020

 

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-TTT ngày 11/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2019; từ ngày 25/5/2020 đến 09/7/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 10 đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND&UBND) huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban nhân dân (UBND) các xã Phú Lâm, Tân Hòa, Hiệp Xương, Phú Bình, Phú Hiệp và thị trấn Chợ Vàm.

 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/7/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Chủ tịch UBND huyện Phú Tân tại Công văn số 1785/UBND-NC ngày 27/7/2020,

 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

Tải về Kết luận 07/KL-TTT

Văn phòng Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn