Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn 01/01/2014 đến 31/12/2018

19/03/2020

 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-TTCP ngày 17/9/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2018.


Ngày 17/10/2019 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 133/QĐ-TTT về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Từ ngày    28/10/2019 đến ngày 27/02/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (BVĐKTT An Giang), Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (BVĐK Hạnh Phúc), Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn (TTYT huyện Tri Tôn) và Bảo hiểm xã hội huyện Tri Tôn (BHXH huyện Tri Tôn) đối với việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).


Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/3/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.


Chánh thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

Tải về Kết luận 01/KL-TTT

 

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn 01/01/2014 đến 31/12/2018

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn