Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang

PHÓ CHÁNH THANH TRA - NGÔ HOÀNG HIẾU

06/12/2021

Họ và tên: NGÔ HOÀNG HIẾU

Sinh ngày: 26/03/1970

Quê quán: ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0296.3954110

Email: nhhieu02@angiang.gov.vn

 

 

* Trách nhiệm:

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực

 

- Công tác đào tạo, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.


- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan.


- Công tác Văn phòng: xây dựng các kế hoạch, báo cáo ngành Thanh tra; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của cơ quan; công tác thi đua Khối thi đua Nội chính, Cụm Thi đua Tây Nam sông Hậu.


- Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, người lao động cơ quan thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra. 


- Phụ trách Thanh tra thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thanh tra huyện An Phú.

 


* Trực tiếp chỉ đạo

 

- Văn phòng (trừ một số lĩnh vực Chánh Thanh tra trực tiếp chỉ đạo).


- Quy chế dân chủ cơ sở.


- Dân vận chính quyền.


* Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh Thanh tra.

.

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA - NGÔ HOÀNG HIẾU

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn