Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 tại Sở Y tế An Giang

05/10/2017

Thực hiện theo quy trình quy định của pháp luật,Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luậnkiểm tra số 08/QĐ-TTT ngày 13/9/2017 của Thanh tra tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 tại Sở Y tế vào ngày 21/9/2017.

Thực hiện theo quy trình quy định của pháp luật,Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luậnkiểm tra số 08/QĐ-TTT ngày 13/9/2017 của Thanh tra tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 tại Sở Y tế vào ngày 21/9/2017.


Thành phần tham dự buổi công bố: Về phía Thanh tra tỉnh có bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh thanh tra tỉnh cùng các thành viên Đoàn kiểm tra và Sở Y tế có ôngTừ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở liên quan trong việc kiểm tra như Văn phòng, Thanh tra, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực tỉnh, BVĐK Trung tâm An Giang, BVĐK huyện Châu Thành, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu Phú, TTYT huyện Thoại Sơn.


Tại buổi công bố, được sự ủy quyền của người ký kết luận kiểm tra, ông Trương Đức Hiền -  Phó Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Kết luận kiểm tra.


Sau khi tiếp thu Kết luận kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra phátbiểu ý kiến: Hoàn toàn thống nhất với kết luận, qua kiểm tra, đã giúp thấy được những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định; các đơn vị sẽ tổ chức thực hiện kiến nghị theo kết luận, sớm có báo cáo gửi về Sở Y tế để tổng hợp.


Tiếp đến là ý kiến phát biểu của ông Từ Quốc Tuấn: Thống nhất cao với nội dung kết luận và kiến nghị việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân là rất quan trọng. Qua cuộc kiểm tra đã nhắc nhỡ, hướng dẫn được cho Sở và các đơn vị thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Qua kết luận, những hạn chế, thiếu sót sẽ là bài học chung cho toàn ngành thuộc Sở. Sở sẽ tổ chức triển khai cho tất cả các đơn vị còn lại chưa được kiểm tra để chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong thời gian tới, góp phần thực hiệnviệc kê khai,minh bạch tài sản, thu nhập nghiêm túc và trách nhiệm hơn. Đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túckiến nghị của kết luận và sớm báo cáo về Thanh tra tỉnh.


Để kết thúc buổi công bố Kết luận, bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh Thanh traphát biểu: Đơn vị đã hợp tác tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra hoàn thành được nhiệm vụ; kết luận kiểm tra đã được các đơn vị tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao. Sở Y tế phải tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra có hiệu quả và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

 

Trương Thị Hồng Thắm

Công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 tại Sở Y tế An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn