Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính tháng 4 năm 2022

28/04/2022

Tính đến hết ngày 14/4/2022, Thanh tra các Sở và Thanh tra cấp huyện trong tỉnh đã triển khai 24 cuộc (16 cuộc kỳ trước chuyển sang và 08 cuộc triển khai trong kỳ); trong đó 22 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc đột xuất.

 

Qua thanh tra phát hiện những vi phạm chủ yếu như sau: Không so sánh giá 04 loại thiết bị thuộc hệ thống PCR làm tăng giá gói thầu 203,60 triệu đồng; đồng ý để nhà thầu cung cấp vật tư, hóa chất có xuất xứ khác với hợp đồng đã ký mà không có cơ sở xem xét do không có tài liệu chứng minh sự tương đương về tính năng sử dụng và giá; thực hiện không đúng nguyên tắc về nghiệm thu, thanh toán hợp đồng…Qua đó, kiến nghị xử lý hành chính 08 cá nhân.


Trong kỳ tiếp theo, Thanh tra các Sở và Thanh tra cấp huyện tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra đang tiến hành. Mặt khác, thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền./.

 

Trần Văn Phúc (Văn phòng)

Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính tháng 4 năm 2022

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn