Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

An Giang hoàn tất việc triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

22/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 28/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tập huấn và triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ xây dựng. Thanh tra tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin truyền thông, Ban Tiếp Công dân tỉnh tổ chức triển khai hoàn tất việc tập huấn sử dụng phần mềm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 28/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tập huấn và triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ xây dựng. Thanh tra tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin truyền thông, Ban Tiếp Công dân tỉnh tổ chức triển khai hoàn tất việc tập huấn sử dụng phần mềm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Trong Quý IV/2018 Thanh tra tỉnh đã triển khai hoàn tất giai đoạn 01 với 02 lớp tập huấn cho người dùng quản trị hệ thống cho các cán bộ phụ trách công nghệ thông in tại các cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời tập huấn sử dụng cho người dùng nghiệp vụ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với khoảng 120 lượt người tham dự.

 

Đến quý I/2019, tiếp tục triển khai giai đoạn 02 với 03 lớp tập huấn người dùng nghiệp vụ tại 03 điểm Cụm, Cụm 1 tại thành phố Châu Đốc, Cụm 2 tại huyện Châu Phú và Cụm 3 tại thành phô Long Xuyên cho đại diện lãnh đạo và 01 cán  nghiệp vụ tại các phòng, ban chuyên thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố với hơn 240 lượt người tham dự và kết thúc việc triển khai tập huấn phần mềm.

 

Phát biểu tại các buổi Hội nghị , đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Chánh Thanh tra cho biết hệ thống Cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo là hệ thống Cơ sở dữ liệu duy nhất tại Thanh tra Chính phủ, ra đời nhằm từng bước khắc phục những bất cập trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như khắc phục tình trạng đơn thư trùng lắp, đơn thư sẽ tập trung và một đầu mối đảm bảo tính chính xác của các số liệu báo cáo và hỗ trợ cho việc điều hành tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn cố gắng tiếp thu đầy đủ các nội dung được trình bày tại Hội nghị, tích cực trao đổi những vấn đề cần làm rõ để có thể triển khai, áp dụng có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Đ/c Nguyễn Thành Tâm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Qua tập huấn các đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu tổng quan về hệ thống “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chức năng của phần mềm, hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên phần mềm. Các đại biểu cũng được hướng dẫn thực hành các thao tác trực tiếp trên máy tính, cách thức quản trị, cách tạo mới, thêm mới đơn vị, phòng ban hay người sử dụng và cách phân quyền cho từng đối tượng người dùng trong đơn vị; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tra cứu thông tin, kết xuất các báo cáo theo mẫu thống kê trên phần mềm.

 

Sau thời gian triển khai tập huấn, sử dụng Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban điều hành để quản lý, theo dõi việc vận hành, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị sau thời gian tập huấn.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng)

An Giang hoàn tất việc triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn