Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Châu Phú

05/09/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nội dung quan trọng của công tác PCTN. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo tích cực, quyết liệt nhằm mục tiêu từng bước góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCTN và tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về tổ chức triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Ngày 09/7/2022, Thanh tra tỉnh đã phối hợp UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, với hơn 217 người tham dự là cán bộ, công chức phụ trách, tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị, phòng ban và xã, thị trấn. Nội dung trọng tâm là phổ biến các điểm mới của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như các mặt công tác thực hiện hằng năm trong PCTN. Bên cạnh đó, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
tại UBND huyện Châu Phú


Qua Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong việc chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng, nhất là trách nhiệm của cán bộ phụ trách, cán bộ trực tiếp tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng; từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thi hành pháp luật PCTN, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Lý Thị Hoàng Yến (PTP. Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Thanh tra tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Châu Phú

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn