Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

22/10/2020

Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Theo đó, quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Mục đích của sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

 

Nhằm góp phần tích cực thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Nhà nước của tỉnh, góp phần thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp; Hội nghị truyền hình trực tuyến được tổ chức khi Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn tổ chức các hội nghị, các buổi làm việc, các cuộc họp, tập huấn, giao ban.

 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh An Giang

 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh An Giang được triển khai bao gồm 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã và có thể mở rộng khi có yêu cầu kết nối với điểm cầu của các cơ quan Đảng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các trường, cơ quan thuộc hệ thống giáo dục, y tế….

 

Các điểm cầu Trung tâm tỉnh: được lắp đặt tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Tin học – Sở Thông tin và Truyền thông;

 

Điểm cầu cấp huyện (điểm cầu cuối): được lắp đặt tại phòng họp tại trụ sở Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện.

 

Điểm cầu cấp xã (điểm đầu cuối): là những nơi lắp đặt thiết bị Hội nghị truyền hình để kết nối với điểm cầu trung tâm của Tỉnh, huyện tùy vào tính chất cuộc họp.

 

Các cuộc họp sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến bao gồm:

 

1. Họp làm việc của cấp tỉnh với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện, đến cấp xã để giải quyết những công việc có tính chất quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp huyện hoặc cấp xã về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp huyện hoặc cấp xã;

 

2. Họp tập huấn, triển khai (Hội nghị tập huấn, triển khai) đến nhiều cấp (tỉnh – huyện hoặc tỉnh – huyện - xã) để quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội (trừ các trường hợp tập huấn, triển khai giữa các cơ quan, đơn vị cùng cấp hành chính);

 

3. Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm để kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác cho năm tới của ngành;

 

4. Họp sơ kết hoặc tổng kết (Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết) chuyên đề để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện một chủ trương, chính sách quan trọng của ngành;

 

5. Hội nghị truyền hình trực tuyến do Trung ương tổ chức, mà các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh An Giang là điểm cầu cuối.

 

Ngoài ra, Quy chế còn quy định về nguyên tắc sử dụng hệ thống, nguyên tắc tổ chức cuộc họp, các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin, quy trình vận hành hệ thống và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến. 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn