Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

An Giang ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

13/07/2020

Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Theo đó, phạm vi điều chỉnh: quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của UBND tỉnh; quy định này không điều chỉnh chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước, chế độ báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước, chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và các báo cáo khác thực hiện theo yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền.


Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc ban hành và thực hiện các chế độ báo cáo và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo do cơ quan hành chính nhà nước ban hành.


Về Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm có 31 loại báo cáo với tương ứng với 31 loại mẫu đề cương báo cáo/biểu mẫu số liệu báo cáo, đồng thời cũng quy định cụ thể đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, kỳ báo cáo và đơn vị chủ trì thực hiện.


Ngoài ra, còn quy định về thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo, hình thức, phương thức gửi, nhận, thời gian chốt số liệu báo cáo,... quyền và trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện chế độ báo cáo.


Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2020.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

An Giang ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn