Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang


Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Ngày Trích yếu Cơ quan ban hành Tải về
04/QĐ-TTT 15/01/2021 Quyết định số 04/QĐ-TTT ngày 15/01/2021 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
128/TTT-VP 31/03/2020 Công văn 128/TTT-VP ngày 31/03/2020 của Thanh tra tỉnh phân công tổng hợp báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN (thay thế CV 295/TTT-VP ngày 13/7/2017) Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
66/QĐ-TTT 26/03/2020 Quyết định số 66/QĐ-TTT ngày 26/03/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
20/QĐ-TTT 04/02/2020 Quyết định số 20/QĐ-TTT ngày 04/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
19/QĐ-TTT 03/02/2020 Quyết định số 19/QĐ-TTT ngày 03/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
26/QĐ-TTT 11/02/2020 Quyết định số 26/QĐ-TTT ngày 11/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Danh mục hồ sơ của Thanh tra tỉnh năm 2020 Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
60/QĐ-TTT 20/03/2020 Quyết định số 60/QĐ-TTT ngày 30/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
 • 1

Hình ảnh hoạt động

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn