Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 8 năm 2019 (22/08/2019)

Tính đến hết ngày 14/8/2019, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 34 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 2.149 cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, xây dựng, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, khoa học công nghệ, công thương, tư pháp.

 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
Công bố kêt luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai (03/06/2019)

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch ƯBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018.

 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
Quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (17/02/2020)

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”. Việc bảo đảm và tăng cường công khai, minh bạch trong trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)

Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.

 
KẾT LUẬN THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Công bố Kết luận thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tinh Biên (31/05/2019)

Ngày 21/05/2019 tại UBND huyện Tịnh Biên, Thanh tra tỉnh An Giang công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 20/05/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
Quy định về việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (16/08/2019)

Ngày 02/08/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và có hiệu lực từ ngày 20/09/2019.

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang