Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Warning

Warning

No item to render found for: ‭thanhtra-lib/sa-thanhtratinhsite/sa-content/sa-gioi thieu/sa-gioi thieu chung/4bb690ab-ef8d-4a69-a3a4-a3d3554b68f4‭

 
Danh mục
Liên Kết Website
Thông tin đường dây nóng
Thanh tra tỉnh An Giang

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

Cần Kiến nghị về TTHC, thái độ giao tiếp,
Ứng xử của công chức gãy gửi email
hoặc gọi trực tiếp
Thông tin người phát ngôn
Thanh tra tỉnh An Giang

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn