Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang


Công khai tài chính cơ quan Thanh tra tỉnh
Tên Tải về
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh cloud_download
Quyết định công khai dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2023 của Thanh tra tỉnh cloud_download
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2023 của Thanh tra tỉnh cloud_download
Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Thanh tra tỉnh cloud_download
Công khai nhân kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh cloud_download
Thông báo công khai kết quả mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2022 của Thanh tra tỉnh cloud_download
Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022 cloud_download
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022 cloud_download
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022 cloud_download
Công khai tài chính năm 2022 của cơ quan Thanh tra tỉnh cloud_download
 • 1
Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn