Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (17/06/2020)
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 774/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể:
 Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức (08/06/2020)
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.
 Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (29/04/2020)
Thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
 Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định mới về lựa chọn nhà đầu tư (09/04/2020)
Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ với nhiều điểm mới về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất; về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; về chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; về công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; về việc tổ chức quản lý, thực hiện dự án của nhà đầu tư; việc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư; về quy định chuyển tiếp.
 Quy định mới về sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (30/03/2020)
Ngày 10/3/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (30/03/2020)
Ngày 28/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018.
 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Thanh tra tỉnh An Giang (20/03/2020)
Ngày 13/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-TTT phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của cơ quan Thanh tra tỉnh nhằm triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.
 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác văn thư lưu trữ (09/03/2020)
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020 và thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2010/NĐ-CP.
 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện (09/03/2020)
Ngày 11/02/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang
 Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng (28/02/2020)
Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 169/UBND-KTTH về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng nhằm cụ thể hóa nội dung Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang