Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (25/06/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 84/NQ-CP) và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP, ngày 22/6/2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Văn bản số 653/UBND-NC, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
Công bố kêt luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai (03/06/2019)

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch ƯBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018.

 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
Những kết quả chủ yếu qua 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2020)

Thực hiện Văn bản số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26/7/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua 01 năm thực hiện đạt được những kết quả chủ yếu như sau

 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Một số giải pháp nâng cao hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (30/03/2020)

Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ như Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Xác định hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra có tầm quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động thanh tra.

 
KẾT LUẬN THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của BQLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27) (25/06/2020)

Ngày 11/6/2020, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTT ngày 23/3/2020 của Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27). Đến dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Phan Thanh Dũng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát; về phía Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông có ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc, ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc cùng với các cá nhân có liên quan.

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (17/06/2020)

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 774/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang