Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Kế hoạch Thanh tra
Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2018
07/08/2017

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-TTT ngày 31/7/2017 về phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2018

 

Cụ thể, mục tiêu của ngành trong năm 2018: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội; tăng cường thanh tra trách nhiệm của các ngành, các cấp; giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại kéo dài; đưa công tác giám sát, xử lý sau thanh tra vào nề nếp và có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh, kiện toàn bộ máy tổ chức toàn ngành; đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực của ngành.

 

Một số chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra:

 

Công tác thanh tra

 

Triển khai thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất của cấp có thẩm quyền giao. Kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan; kiến nghị của đoàn thanh tra có tính khả thi cao, là căn cứ pháp lý để ban hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra chính xác, đúng pháp luật, có hiệu lực. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, đảm bảo tỷ lệ thu hồi đạt từ 90% trở lên giá trị kinh tế sai phạm được cấp thẩm quyền quyết định thu hồi qua các cuộc thanh tra.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật từ cơ sở 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; hạn chế thấp nhất các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài đạt từ 80% trở lên. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt từ 80% trở lên.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng

 

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện đúng quy định về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng pháp luật 100% các vụ tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra.

 

Công tác xây dựng Ngành

 

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp ổn định lực lượng công chức thanh tra.

 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức thanh tra; từng bước nâng số lượng thanh tra viên, thanh tra viên chính của các ngành, các cấp.

 

Tải về Kế hoạch 35/KH-TTT

 

Nguồn: Văn phòng Thanh tra tỉnh
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang