Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Góp ý văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định phân công thụ lý đơn khiếu nại

10/02/2017

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1095/QĐ ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1095/QĐ ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại.

 

TẢI VĂN BẢN GÓP Ý

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định phân công thụ lý đơn khiếu nại

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn