Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tài liệu Chỉ số PACA

Các văn bản đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA)

07/05/2018

 

1. Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017


2. Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ ban hành  phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017.


3. Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA).

 

4. Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA năm 2017). (Tải QĐ 876/QĐ-UBND)

 

Tải về các văn bản,

Các văn bản đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn