Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Văn bản của Thanh tra tỉnh

Yêu cầu báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Bộ chỉ số PACA 2017)

07/05/2018

 

Nhằm phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 theo Bộ chỉ số PACA 2017 hiệu quả, kịp thời. Tổ đánh giá Chỉ số PACA 2017 đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công phòng, chống tham nhũng năm 2017.

 

 

Tải Công văn 184/TTT-PCTN ngày 04/5/2018 của Thanh tra tỉnh.

Tải Phụ lục đính kèm.

 

 

 

Yêu cầu báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Bộ chỉ số PACA 2017)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn