Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh (giai đoạn 2014 - tháng 9/2019)

20/03/2020

 

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-TTT ngày 17/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh và Quyết định số 162/QĐ-TTT ngày 24/12/2019 về việc gia hạn thời gian thanh tra.


Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 28/02/2020, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu (BV Tân Châu), Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (TTYT Chợ Mới) và Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (TTYT Thoại Sơn).


Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/3/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Giám đốc Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.


Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 


Tải về Kết luận 02/KL-TTT

 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh (giai đoạn 2014 - tháng 9/2019)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn