Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra đối với Ban Dân tộc tỉnh An Giang

30/03/2021

 

Ngày 30/3/2021, Thanh tra tỉnh ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra đối với Ban Dân tộc tỉnh An Giang

 

Toàn văn Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm có tại bản đính kèm:

 

Thông báo số 16/TB-TTT ngày 30/3/2021

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra đối với Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn