Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/09/2020

 

 

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTT ngày 08/7/2020 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 17/7/2020 đến ngày 15/9/2020 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/9/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

 


Văn phòng Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn