Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc Việc thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

01/10/2019

 

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về việc thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành và Quyết định số 94/QĐ-TTT ngày 01/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc gia hạn thời gian thanh tra.
Từ ngày 04/6/2019 đến ngày 05/9/2019, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (Ban QLDA).


Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/9/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; ý kiến giải  trình của UBND huyện Châu Thành,


Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

Tải về Kết luận 10/KL-TTT

 

Kết luận thanh tra việc Việc thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn