Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Ban QLDAĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

27/05/2020

 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTT ngày 17/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban QLDA) trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt, từ ngày 21/2/2020 đến ngày 15/4/2020, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ban QLDA. Thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2019.

 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 07/5/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

 

 

Văn phòng Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Ban QLDAĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn