Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/03/2020

 

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTT ngày 04/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời kỳ kiểm tra năm 2019; từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) và 02 đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Thủy sản và Chi cục Phát triển nông thôn.


Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 13/3/2020 của Trưởng đoàn kiểm tra,


Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

Tải về Kết luận số 03/KL-TTT

 

Kết luận kiểm tra việc việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn