Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra Công tác quản lý tài chính và đầu tư, mua sắm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

06/08/2020

 

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTT ngày 28/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý tài chính và đầu tư, mua sắm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2019.

 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04/8/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của đơn vị là đối tượng thanh tra.

 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

 


Văn phòng Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra Công tác quản lý tài chính và đầu tư, mua sắm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn