Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang


LỊCH LÀM VIỆC
Tên Tải về
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024 (Tuần 14) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024 (Tuần 13) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024 (Tuần 12) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024 (Tuần 11) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024 (Tuần 10) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024 (Tuần 09) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024 (Tuần 08) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024 (Tuần 07) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024 (Tuần 06) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024 (Tuần 05) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024 (Tuần 04) cloud_download
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024 (Tuần 03) cloud_download
Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn