Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang


Số liệu về công tác TT, GQKNTC và PCTN
Tên Tải về
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN Quý I năm 2019 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 02/2019 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 01/2019 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN Quý IV và năm 2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 11/2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 10/2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN Quý III và 9 tháng năm 2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 8/2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 7/2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN Quý II và 6 tháng năm 2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 5/2018 cloud_download
Báo cáo công tác TT, GQKNTC và PCTN tháng 4/2018 cloud_download
Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn