Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang


Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Ngày Trích yếu Cơ quan ban hành Tải về
111/TTT-VP 26/02/2024 triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
169/QĐ-TTT 16/11/2023 Quyết định số 169/QĐ-TTT ngày 16/11/2023 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
168/QĐ-TTT 15/11/2023 Quyết định số 168/QĐ-TTT ngày 15/11/2023 của Thanh tra tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
15/QĐ-TTT 22/02/2023 Quyết định số 15/QĐ-TTT ngày 22/02/2023 của Thanh tra tỉnh Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
135/UBND-TD 15/02/2023 Công văn số 135/UBND-TD ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cloud_download
59/QĐ-TTT 21/05/2021 Quyết định số 59/QĐ-TTT ngày 21/5/2021 của Thanh tra tỉnh Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
04/QĐ-TTT 15/01/2021 Quyết định số 04/QĐ-TTT ngày 15/01/2021 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
128/TTT-VP 31/03/2020 Công văn 128/TTT-VP ngày 31/03/2020 của Thanh tra tỉnh phân công tổng hợp báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN (thay thế CV 295/TTT-VP ngày 13/7/2017) Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
66/QĐ-TTT 26/03/2020 Quyết định số 66/QĐ-TTT ngày 26/03/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
20/QĐ-TTT 22/02/2022 Quyết định số 20/QĐ-TTT ngày 22/02/2022 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
77/QĐ-TTT 01/07/2021 Quyết định số 77/QĐ-TTT ngày 01/7/2021 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
60/QĐ-TTT 20/03/2020 Quyết định số 60/QĐ-TTT ngày 30/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang cloud_download
 • 1

Hình ảnh hoạt động

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn