Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang

PHÓ CHÁNH THANH TRA TỈNH - PHAN THANH DŨNG

04/11/2018

Họ và tên: PHAN THANH DŨNG

Sinh ngày: 11/04/1977

Quê quán: phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Học vị: Kỹ sư Quản lý Đất đai; Cử nhân Luật

Điện thoại: 0296.3953652

Email: ptdung@angiang.gov.vn

 

 

* Trách nhiệm:

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực


- Công tác quản lý nhà nước về thanh tra kinh tế, nội chính, văn hóa, xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm.


- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra huyện, thị, thành phố.


- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế, nội chính, văn hóa, xã hội theo kế hoạch và đột xuất.    


- Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.


* Trực tiếp chỉ đạo


- Phòng Thanh tra Kinh tế; Phòng Thanh tra Nội chính - Văn xã.


- Phụ trách Thanh tra các sở, cơ quan ngang sở.

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA TỈNH - PHAN THANH DŨNG

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn