Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang

PHÓ CHÁNH THANH TRA - LƯU THỊ ANH THƯ

06/12/2021

Họ và tên: LƯU THỊ ANH THƯ

Sinh ngày: 30/8/1974

Quê quán: ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0296.3852.594

Email: ltathu@angiang.gov.vn

 

 

* Trách nhiệm:

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực

 

- Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra.

 

- Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao.


- Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết lại theo quy định.


- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

* Trực tiếp chỉ đạo

 

- Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo.

 

- Phụ trách Thanh tra các huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn.


* Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh Thanh tra. 

 

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA - LƯU THỊ ANH THƯ

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn