Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc về thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

30/05/2022

Ngày 20/5/2022, tại UBND thành phố Châu Đốc, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 51/QĐ-TTT ngày 29/4/2022 của Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc về thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

 

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, có bà Võ Thị Siêu - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn Thanh tra, thành viên Tổ Giám sát; về phía UBND thành phố Châu Đốc có ông Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn: Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp và Chủ tịch UBND các xã, phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế, Vĩnh Châu.

 

Thay mặt Đoàn thanh tra, bà Lưu Thị Anh Thư - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 51/QĐ-TTT ngày 29/4/2020 của Thanh tra tỉnh, phổ biến một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan; ông Nguyễn Văn Giàu - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Tổ trưởng Tổ Giám sát công bố Quyết định số 52/QĐ-TTT ngày 29/4/2022 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

 

Thời hạn thanh tra: 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, bà Võ Thị Siêu – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá những mặt làm được cũng như phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thanh tra, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát tuân thủ quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong, ngôn phong, trang phục ngành và quy tắc ứng xử của ngành thanh tra, thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc thanh tra chính xác, khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

 

Ảnh: bà Võ Thị Siêu - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu
tại buổi công bố quyết định thanh tra

 

Về phía UBND thành phố Châu Đốc, ông Phan Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thống nhất với nội dung ý kiến của Đoàn Thanh tra, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường chuẩn bị sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phối hợp để Đoàn Thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

 

Trương Hoài Ân

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc về thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn