Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Ngành thanh tra tỉnh An Giang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022

Ngày 28/6/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành thanh tra tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo: Các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Thanh tra các Sở, Ban Dân tộc và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.


Chủ trì Hội nghị là đồng chí Võ Thị Siêu  - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết công tác ngành thanh tra tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại Hội nghị nhiều đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cao, phân tích những mặt công tác làm được, chưa được và bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

 Phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra tỉnh biểu dương những kết quả ngành thanh tra tỉnh An Giang đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Về công tác thanh tra: 

 

Chủ động tham mưu, hoàn thành các cuộc thanh tra đang tiến hành; đồng thời đẩy nhanh triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được duyệt và thanh tra đột xuất khi có yêu cầu; nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh tra. Tập trung thực hiện công tác xử lý sau thanh tra, phấn đấu phấn đấu tỷ lệ thu hồi phải đạt từ 90% trở lên và đặc biệt chú ý quan tâm đến việc kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách không còn phù hợp được phát hiện qua công tác thanh tra. Kết luận thanh tra, nếu có sai phạm về kinh tế, phải xác định rõ trách nhiệm khắc phục, thời hạn khắc phục, nếu có dấu hiệu tham nhũng phải kịp thời chuyển cơ quan điều tra. 

 

Bên cạnh đó, toàn ngành bắt đầu định hướng cho kế hoạch thanh tra năm 2023, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở không để phát sinh điểm nóng; thực hiện rà soát và có biện pháp giải quyết dứt điểm đối với từng trường hợp khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền mới phát sinh, hạn chế thấp nhất tiếp khiếu và tồn đọng. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt giải pháp nâng cao các bộ chỉ số (PAPI, PAR INDEX, PCI, PACA…).

 

Về công tác xây dựng lực lượng ngành: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp giữ vững sự ổn định của tổ chức và công chức thanh tra, tránh những thay đổi không cần thiết; xây dựng tổ chức thanh tra ngày càng vững mạnh và chuyên nghiệp. Tiếp tục tham mưu đưa công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2022, đồng thời xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; tranh thủ cấp ủy trong việc phát triển Đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với công chức ngành; rà soát đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên theo quy định...

 

Ảnh: Đồng chí Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị


Tại Hội nghị này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã công bố Quyết định của Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 03 cá nhân và Quyết định của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuât sắc năm 2021

Ảnh: Đồng chí Ngô Hoàng Hiếu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuât sắc năm 2021

Trần Văn Phúc (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Ngành thanh tra tỉnh An Giang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn