Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua Nội chính (Khối số 4)

08/08/2022

Sáng ngày 05/8/2022, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Khối thi đua Nội chính (Khối số 4) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có 10 đơn vị: Thanh tra tỉnh (Khối trưởng), Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Khối phó), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Toán án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Hải Quan tỉnh, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông.

 

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối. Cũng tại Hội nghị nhiều đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cao, phân tích những mặt công tác làm được, chưa được và bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Lâm Phước Nghĩa - Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Khối phó) thông qua báo cáo sơ kết của Khối


Phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh (Khối trưởng) biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị các thành viên quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác thi đua của Khối, của tỉnh và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thực hiện tốt Kế hoạch số 28/KH-KNC ngày 25/02/2022 của Khối về tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2022; tập trung tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng các tiêu chí thi đua theo Quyết định số 24/QĐ-KNC ngày 25/02/2022 của Khối và tại Mục IV của Văn bản số 531/BTĐKT-NV ngày 13/7/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng. Từ đó, góp phần vào thắng lợi nhiệm chính trị của từng cơ quan, đơn vị và phát triển của tỉnh nhà. Trong tháng 01/2023, Khối sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022. 

Ảnh: Đồng chí Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh (Khối trưởng) kết luận Hội nghị

 

Trần Văn Phúc (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua Nội chính (Khối số 4)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn