Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017-2020

14/01/2021

Thực hiện Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Ngày 05/01/2021, tại UBND huyện Phú Tân, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 356/QĐ-TTT ngày 22/12/2020 của Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017-2020.

 

Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Phan Thanh Dũng - Phó Chánh Thanh tra cùng với Đoàn Thanh tra và ông Phùng Chí Huy – Phó trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Về phía UBND huyện Phú Tân có ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân; ông Trần Quang Nhựt -  Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; ông Đinh Thành Nhân – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Khu vực cùng với lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Tân.


Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Thanh Bình - Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 356/QĐ-TTT ngày 22/12/2020 của Thanh tra tỉnh và một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.


Ông Phùng Chí Huy đã thông qua toàn văn Quyết định số 357/QĐ-TTT ngày 22/12/2020 của Thanh tra tỉnh về việc giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017-2020.


Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; chọn một số dự án đầu tư để kiểm tra về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư , thực hiện dự án đầu tư và việc sử dụng kinh phí quản lý dự án. Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Ảnh: Đ/c Phan Thanh Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, ông Phan Thanh Dũng – Phó Chánh Thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để Đoàn Thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc thanh tra chính xác, khách quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.


Về phía UBND huyện Phú Tân, ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện thống nhất với nội dung thanh tra, ghi nhận các ý kiến của Đoàn Thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị được thanh tra tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Huỳnh Ngọc Phương Thảo (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017-2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn