Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

26/01/2024

Thực hiện Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TTT ngày 29/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh, ngày 18/12/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 05/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các đơn vị trực thuộc

 

Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra, có bà Võ Thị Siêu - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Lưu Thị Anh Thư - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra gồm lãnh đạo và thanh tra viên chính phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Thái Minh Hiển - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các phòng chuyên môn và Chi nhánh 11 huyện, thị xã, thành phố.

 

Kết luận thanh tra đánh giá hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, nhờ đó việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính được đảm bảo và đúng quy định, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ cao, hạn chế hồ sơ trễ hạn.

 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có quan tâm tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế thực hiện dân chủ và thực hiện các loại báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định. Việc thu phí, lệ phí và giá dịch vụ các thủ tục hành chính đảm bảo theo các mức thu được Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; có mở sổ theo dõi và bàn giao số tiền thu được hằng ngày giữa cán bộ thu và kế toán, thủ quỹ của đơn vị; các nguồn thu được nộp vào tài khoản ngân hàng để quản lý, sử dụng. Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tại các đơn vị thực hiện theo dự toán được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản đảm bảo về trình tự, thủ tục và hồ sơ thanh, quyết toán. Công tác trích lập, sử dụng các quỹ theo quy định. 

 

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai như: Bố trí nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là chưa đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Một số nhân viên chưa phù hợp về trình độ chuyên môn. Số hồ sơ trả kết quả trễ hạn nhiều hơn so với số liệu báo cáo và trên hệ thống phần mềm, vượt quá tỷ lệ 2%/năm theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc thực hiện gia hạn thêm ngày trả kết quả trên hệ thống phần mềm nên số ngày trả kết quả nhiều hơn số ngày theo quy định; việc điều chỉnh thêm thời hạn trả kết quả nhưng không thể hiện qua biên bản làm việc hoặc số lần, ngày hẹn trả kết quả lần sau trên giấy biên nhận tiếp nhận và trả kết quả. Hồ sơ thực hiện kết hợp 02 thủ tục hành chính, 03 thủ tục hành chính nhưng phiếu tiếp nhận và trả kết quả chỉ thể hiện tiếp nhận 01 thủ tục hành chính (theo quy trình dài nhất) là thực hiện không đúng Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số hồ sơ giải quyết trễ hạn không thực hiện thư xin lỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là không đúng theo Điều 6 Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số hồ sơ đo đạc còn trễ hạn so với thời gian quy định. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, phát sinh thêm thủ tục Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển Phòng Quản lý Đô thị thẩm định sự phù hợp quy hoạch xây dựng là không đúng theo Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số hồ sơ lưu trữ không có bút lục tài liệu.

 

Về chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ xây dựng chưa đảm bảo quy định như: trích nguồn thu để cải cách tiền lương; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác; chứng từ thanh toán công tác phí thuê xe ô tô; khoán công tác phí và chi tiền ăn giữa ca. Không thực hiện thu tạm ứng 30% tiền dịch vụ theo các hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Không thu phí thẩm định theo quy định đối với một số hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng  loại đất ở, với số tiền phải thu 3.600.000 đồng (Chi nhánh Phú Tân). Chi công tác phí và chi tiền ăn giữa ca không đúng quy định, với tổng số tiền 1.373.885.000 đồng. Nợ tạm ứng số tiền lớn, kéo dài nhiều năm nhưng không xử lý hoàn tạm ứng, không có giải pháp thu hồi hoặc kiến nghị giải pháp thu hồi.

 

Nhìn chung, các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính chủ yếu là do nguyên nhân khách quan trong quá trình thực hiện do hồ sơ phức tạp; công tác phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã; hồ sơ kết hợp 02 thủ tục hành chính, 03 thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân; tình hình dịch bệnh COVID-19; tiếp nhận nhiều hồ sơ cùng một lúc nhưng thời gian giải quyết chỉ tính cho một hồ sơ; cách hiểu và vận dụng pháp luật không đúng quy định, chưa phát hiện có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời gian tới, Kết luận thanh tra đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thẩm quyền và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quan tâm, bố trí viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện; bổ sung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất (trụ sở, kho lưu trữ) và điều kiện làm việc tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn việc tạm ứng và xử lý tạm ứng 30% tiền dịch vụ, vừa đảm bảo để các đơn vị thực hiện thuận lợi, đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân.Tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng kiểm tra công tác tài chính, xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định. Chỉ đạo hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác tổ chức đăng ký đất đai và các nhiệm vụ khác của cấp huyện có liên quan đến hoạt động của các Chi nhánh; tập trung xử lý những hồ sơ còn tồn đọng, xử lý kịp thời các hồ sơ vướng mắc. Giám sát chặt chẽ thời hạn của các bộ phận chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính để khắc phục hồ sơ trễ hạn. Tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền liên quan đến những hạn chế, thiếu sót tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh như kết luận thanh tra đã nêu.

 

Về xử lý kinh tế đối với số tiền 1.377.485.000 đồng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh hạch toán lại chi phí các khoản đã chi sai, kê khai nộp thuế và trích lập các quỹ theo đúng quy định. Giám đốc Chi nhánh Phú Tân thực hiện rà soát việc thu phí thẩm định các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng loại đất ở còn lại trong thời kỳ thanh tra; thống kê nộp bổ sung ngân sách nhà nước đối với các trường hợp chưa thu phí thẩm định theo quy định. 

 

Đỗ Huy Trung - PTP. Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn