Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022

10/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022. Đồng chí Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị gồm có: lãnh đạo Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra các sở: Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh: các đại biểu tham dự tại Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại Hội nghị nhiều đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cao, phân tích những mặt công tác làm được, chưa được và bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đ/c Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả ngành thanh tra An Giang đạt được, với kết quả này đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đ/c Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành thanh tra cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2021 bên cạnh khắc phục những tồn tại hạn chế để năm 2022 đạt thành tích nhiều hơn, đồng thời yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội
Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, qua công tác thanh tra giúp các đơn vị, địa phương có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những cơ chế chính sách còn bất cập giúp cho công tác quản lý ở các cấp, các ngành được tốt hơn,… Bên cạnh thanh tra, kiểm tra các mặt công tác quản lý nhà nước tại các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, hướng tập trung vào dư luận bức xúc, Hội đồng nhân dân quan tâm; khắc phục xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở không để phát sinh điểm nóng; thực hiện rà soát và có biện pháp giải quyết dứt điểm đối với từng trường hợp khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền mới phát sinh, hạn chế thấp nhất tiếp khiếu và tồn đọng.

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân; chú trọng phòng ngừa tham nhũng là chính, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, triển khai thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm tài sản công đúng quy định. Phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt giải pháp nâng cao các bộ chỉ số (PAPI, PAR INDEX, PCI, PACA, SIPAS,..) 

 

Nhân hội nghị này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã công bố Quyết định của Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

Ảnh: Đ/c Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể
có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ảnh: Đ/c Phan Thanh Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân
có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021


Văn phòng Thanh tra tỉnh

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn