Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra tại Ban Dân tộc

14/01/2021

Sáng ngày 12/01/2021 tại Ban Dân tộc tỉnh An Giang, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 361/QĐ-TTT ngày 31/12/2020 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra đối với Ban Dân tộc.

 


Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại Ban Dân tộc

 

Nội dung thanh tra trách nhiệm Trưởng Ban Dân tộc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, bao gồm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh tra; trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, bổ nhiệm các ngạch thanh tra; trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra.

 

Cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra tại Ban Dân tộc là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, đây là hoạt động thanh tra thường xuyên của Thanh tra tỉnh. Qua thanh tra, nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về thanh tra, làm cơ sở kiến nghị cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra. 

 

Khưu Thị Bích (Phòng GS, KT&XLSTT)

Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra tại Ban Dân tộc

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn