Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

30/01/2024

Thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024. Ngày 19/01/2024, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTT ngày 09/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn về thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

 

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, có ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Lưu Thị Anh Thư - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bà Phạm Ngọc Bảo Trân – Trưởng phòng Thanh tra Khiếu nại Tố cáo, Trưởng Đoàn thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra gồm lãnh đạo và thanh tra viên chính phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo, chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Về phía Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn có ông Phạm Thành Được - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Võ Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Bà Phạm Ngọc Bảo Trân - Trưởng phòng Thanh tra Khiếu nại Tố cáo, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 03/QD-TTT ngày 09/01/2024 của Chánh Thnah tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn về thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thời kỳ thanh tra 02 năm (từ năm 2022-2023), thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại 16 đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập, Phú Hòa và các xã An Bình, Bình Thành, Định Mỹ, Mỹ Phú Đông, Phú Thuận, Tây Phú, Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch và Vọng Thê.

 

Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2023, ý kiến trao đổi góp ý kiến của thành viên Đoàn thanh tra; bà Lưu Thị Anh Thư, Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn chuẩn bị chu đáo buổi công bố, báo cáo đầy đủ nội dung, bám sát theo đề cương của Đoàn Thanh tra. Thống nhất cao với nhận xét và đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, hồ sơ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền không phát sinh nhiều, không có đơn khiếu nại lần hai lên tỉnh. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, qua theo dõi công tác này là hơn 10 năm Thanh tra tỉnh mới quay lại thanh tra trách nhiệm huyện Thoại Sơn. Với thời gian đó, nhiều văn bản pháp luật quy định về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Do đó, trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra lưu ý quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị; đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ, các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị hồ sơ, kịp thời cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Thành viên Đoàn Thanh tra tuân thủ các nguyên tắc hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc thanh tra chính xác, khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

 

Đỗ Huy Trung - PTP. Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn