Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Hội nghị tổng kết Chỉ thị 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh An Giang và công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2020

27/12/2020

Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và tổng kết công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2020. Hội nghị do đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; lãnh đạo và Thanh tra các Sở, Ban Dân tộc; lãnh đạo UBND và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh: Ban QLDA ĐTXD công trình và KVPTĐT; Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông; Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT; các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang; Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang; Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi An Giang; Công ty TNHH MTV Phà An Giang; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang; các đ/c nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Bằng khen UBND tỉnh trong thực hiện tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và Báo An Giang, Đài PTTH An Giang đến dự và đưa tin.

 

Ảnh: các đại biểu tham dự tại Hội nghị

 

 
Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang; báo cáo tổng kết công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị nhiều đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cao, phân tích những mặt công tác làm được, chưa được và bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành thanh tra An Giang đạt được, là đơn vị đứng đầu phong trào thi đua Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền tây Nam sông Hậu, với kết quả này đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2020 bên cạnh khắc phục những tồn tại hạn chế để năm 2021 đạt thành tích nhiều hơn, đồng thời yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài với quyết tâm chính trị cao; coi trọng phòng ngừa tham nhũng là chính, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động theo quy định pháp luật; gắn phòng, chống tham nhũng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường thực hiện hiệu quả, thực chất các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và tầng lớp nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp với các cơ quan của Đảng, cơ quan tố tụng trong phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin về khiếu nại, tố cáo, tố giác, phản ánh về hành vi tham nhũng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng.

 

Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội

Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi, là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh công bằng, minh bạch trong tình hình tỉnh An Giang đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, qua công tác thanh tra giúp các đơn vị, địa phương có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những cơ chế chính sách còn bất cập giúp cho công tác quản lý ở các cấp, các ngành được tốt hơn,… Bên cạnh, tập trung thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của lãnh đạo các ngành và các địa phương trong các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội. Trong đó cần đi sâu thanh tra việc tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (nâng Chỉ số PCI), thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, về quản lý tài chính, ngân sách.

 
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện rà soát và có biện pháp giải quyết dứt điểm đối với từng trường hợp khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên cơ sở thống nhất giữa địa phương và Trung ương. Đồng thời chú ý giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền mới phát sinh, hạn chế thấp nhất tiếp khiếu và tồn đọng, nhằm ổn định an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế.

Nhân hội nghị này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho Thanh tra tỉnh An Giang, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền tây Nam sông Hậu năm 2020, Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam; Quyết định của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong việc tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng 23 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020.

 

Một số hình ảnh hoạt động

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của
Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh An Giang

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Bình-Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Thanh tra” cho các cá nhân

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Hội nghị tổng kết Chỉ thị 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh An Giang và công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn