Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính Phủ

03/06/2022

Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Ngày 31/5/2022, tại Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 59/QĐ-TTT ngày 12/5/2022 của Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ.

 

Tham dự buổi công bố có Bà Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra tỉnh, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chánh Thanh tra cùng với Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có Ông Phạm Sơn - Phó Giám đốc SLĐTB&XH; Ông Trương Bá Trạch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ông Dương Ngọc Lắm - Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn; Ông Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú; Ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú; Ông Trần Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn; Ông Hồ Hữu Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; Ông Lâm Văn Bá - Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên; Ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân; Bà Trần Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu; Bà Võ Thị Xuân Kiểu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên; Bà Tô Nguyễn Đào Châu - Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố Châu Đốc.

 

Thay mặt Đoàn thanh tra, Ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 59/QĐ-TTT ngày 12/5/2022 của Thanh tra tỉnh và một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Ông Phùng Chí Huy - Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 60/QĐ-TTT ngày 12/5/2022 của Thanh tra tỉnh về việc giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ 

 

Kết luận của Bà Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra được UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch hàng năm và theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và đây cuộc thanh tra trọng tâm liên quan đến Covid-19. Trên tinh thần theo Báo cáo đề nghị các đơn vị chuẩn bị hồ sơ để Đoàn thanh tra đến làm việc được thuận lợi hoàn thành theo kế hoạch.

 

Đoàn thanh tra cố gắng hoàn thành các nội dung thanh tra đúng theo kế hoạch, trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra để có y kiến chỉ đạo. Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. 

 

Ảnh: Bà Võ Thị Siêu - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu

tại buổi công bố quyết định thanh tra

 

Huỳnh Ngọc Phương Thảo (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính Phủ

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn