Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ tháng 4/2022

09/05/2022

Ngày 24/2/2022, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thời gian thực hiện từ tháng 04/2022 (Trước đó, việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử Giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định đã được triển khai từ tháng 11/2021).

 

Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế.

 

Ngày 04/5/2022, Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh ban hành Công văn số 810/CV-BCĐ đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có sử dụng hóa đơn theo quy định cũ chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Trên cơ sở Kế hoạch số 198/KH-UBND và Kế hoạch chi tiết số 640/KH-CT ngày 06/4/2022 của Cục Thuế, các đơn vị triển khai ngay HĐĐT cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện đúng lộ trình đã đề ra, cụ thể đến ngày 31/5/2022 phải hoàn thành. 

 

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi số Quốc gia, xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh An Giang; là một trong các điều kiện thuận lợi hình thành nền kinh tế số; thay đổi phương thức quản lý thuế ngày càng hiện đại; tiết kiệm chi phí cho các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp; cho xã hội và cơ quan Thuế./.


Huỳnh Kim Thía (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ tháng 4/2022

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn