Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Điều kiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

24/08/2020

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

 

Theo đó, Nghị quyết được áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp).

 

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Tổ chức khác được thành lập theo quy định có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

 

Mức giảm thuế: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm 2020.

 

Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 03/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

 

Lê Minh Hiển (Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Điều kiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn