Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đất được giao, cho thuê trên địa bàn thành phố Long Xuyên

23/11/2023

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-TTT ngày 11/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đất được giao, cho thuê trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022. Từ ngày 26/7/2023 đến ngày 28/9/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND thành phố Long Xuyên và các đơn vị có liên quan.

 
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/10/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 

 

Kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đất được giao, cho thuê trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn