Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Chuyển đổi số

An Giang tổng kết Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06

19/03/2024

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 15/3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ phó Tổ công tác của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh và trực tuyến đến 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an An Giang báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh An Giang

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06, Thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh điều hành thảo luận về Đề án 06

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Thành viên Tổ công tác của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 điều hành thảo luận về nội dung Chuyển đổi số

Đại biểu báo cáo tham luận tại Hội nghị

Năm 2023, An Giang xác định là năm “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả, có 100% cơ quan hành chính nhà sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp 2.021 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn  đạt 97,4%;  Thực hiện đồng bộ, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến  trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Toàn tỉnh có 1.035  Tổ Công nghệ số cộng đồng với 7.991 thành viên hướng dẫn công nghệ số, kỹ năng số nhằm nâng cao nhận thức số đến với người dân. Đồng thời, tỉnh đã triển khai thực hiện 6/42 mô hình điểm tại Đề án 06/CP theo Kế hoạch phối hợp giữa Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ và UBND tỉnh. Tính đến ngày 10/12/2023, toàn tỉnh đã thu nhận và đăng ký 1.512.161/1.026.794 tài khoản, đạt tỷ lệ 147,27% so với chỉ tiêu được giao và đã kích hoạt 976.110/1.026.794 tài khoản, đạt tỷ lệ 95,06% so với chỉ tiêu được giao. Đồng thời cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo chuyển đổi số Tỉnh, Tổ phó Tổ công tác của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án theo Chương trình 553 ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 01 ngày 22/8/2022 của Tỉnh ủy nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Phấn đấu chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 90%; thực hiện đạt các chỉ tiêu về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số đạt từ 8-9% GRDP. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tắt sóng 2G và triển khai 5G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai đầy đủ nhiệm vụ, phương án về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin; bảo đảm 100% hệ thống thông tin phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Ưu tiên các nguồn lực cho chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án về chuyển đổi số, nhất là dự án về cải cách hành chính, Đề án 06 và Khu công nghệ thông tin tập trung.

Đối với nhiệm vụ Đề án 06/CP, các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả 19 nhiệm vụ chung và 11 nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Chỉ thị số 02 ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; 05 nhóm tiện ích theo Kế hoạch số 109 ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công tại Đề án 06/CP. Quá trình thực hiện cần có mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với từng lĩnh vực, chuyển dần từ làm thay, sang hướng dẫn công dân tự đăng ký thực hiện….

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả và các tiện ích của Chuyển đổi số và Đề án 06/CP, nhằm tạo sự lan tỏa, hướng ứng sâu rộng trong Nhân dân; phát huy vai trò của các Hội, Đoàn thể trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để tham gia các dịch vu công trực tuyến./.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh AG

An Giang tổng kết Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn