Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

Tỉnh An Giang triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 (Bộ chỉ số PACA 2021)

10/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 29/4/2022 thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021; đồng thời thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2021 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 11/5/2022.

 

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 29/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 202/TTT-PCTN ngày 06/5/2022 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 theo Bộ chỉ số PACA 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ và thành lập Tổ giúp việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. 

 

Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện và tổ chức công tác đánh giá, xây dựng báo cáo và cung cấp tài liệu minh chứng đến Tổ đánh giá của tỉnh. Tổ đánh giá và Tổ giúp việc đã tiến hành xem xét, trực tiếp làm việc với các đơn vị có liên quan để làm rõ, hoàn thiện nội dung đánh giá và củng cố hồ sơ, tài liệu minh chứng; đồng thời tổng hợp, xây dựng báo cáo, chấm điểm các tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số PACA 2021, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6/2022.

 

Qua công tác đánh giá nhằm đánh giá sát thực trạng triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ yếu; đề xuất giải pháp để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN nhằm ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng trong thời gian tới./.


Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tỉnh An Giang triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 (Bộ chỉ số PACA 2021)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn