Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh
Phòng Thanh tra Nội chính - Văn xã
  Ông: TRẦN THANH BÌNH

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Điện thoại: 0296.3853812

  Email: ttbinh@angiang.gov.vn

 
  Ông: HUỲNH THANH TUẤN

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 0296.3853812

  Email: httuan@angiang.gov.vn

 
  Ông: NGUYỄN MINH HOÀNG

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 0296.3853812

  Email: nmhoang02@angiang.gov.vn

  

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra nội chính - văn hóa - xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra nội chính - văn hóa - xã hội trong phạm vi được phân công phụ trách.


3. Thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm.


4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị Thanh tra huyện, thị, thành phố.


5. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất đối với lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm trên phạm vi toàn tỉnh. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra nội chính - văn hóa - xã hội.


6. Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công cho các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.


7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang