Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh
Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

 

  Ông: NGÔ THANH TÂM

  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại: 076.3953763
  Email: nttam07@angiang.gov.vn
 
  Ông: ĐỖ HUY TRUNG
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: 076.3953763
  Email: dhtrung@angiang.gov.vn
 

  Bà: LÝ THỊ HOÀNG YẾN

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: 076.3953763
  Email: lthyen@angiang.gov.vn
 

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.


3. Thụ lý giải quyết tố cáo có liên quan đến tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.    


4. Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra.


5. Tiến hành kiểm tra, xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh.


6. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.


7. Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công cho các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra huyện, thị, thành phố.


8. Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (viết tắt PAPI).


9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang